Zrealizované obnovy bytových domov

Bytový dom Rastislavova 1166, Púchov - zateplenie


Bytový dom Okružná 1443, Púchov - zateplenie, obnova balkónov


Bytový dom Javorová 1001, Bytča - komplexná obnova


Bytový dom Štúrova 373, Ilava - komplexná obnova


Bytový dom Námestie slobody 1405, Púchov - zateplenie, obnova balkónov


Bytový dom Štefánikova 362, Ilava - zateplenie


Bytový dom Okružná 1421, Púchov - komplexná obnova


Bytový dom Okružná 1422, Púchov - zateplenie, obnova balkónov


Bytový dom Stred 59, Považská Bystrica - zateplenie


Bytový dom 1.mája 1160, Púchov - komplexná obnova


Bytový dom Námestie slobody 1407, Púchov - komplexná obnova


Bytový dom Hviezdoslavova 1261, Nové Mesto nad Váhom - komplexná obnova


Bytový dom Veľké Rovné 1300 - zateplenie, obnova balkónov


Bytový dom Pionierska 990, Považská Bystrica - zateplenie, obnova balkónov


Bytový dom SNP 131 , Trenčianske Teplice - zateplenie


BD Cementárska 160 Ladce - komplexná obnova


BD F. Urbánka 801 Púchov - zateplenie, prefabrikované loggie


BD SNP 510 Ilava - komplexná obnova


BD Mojmírova 1162 - komplexná obnova


SNP 1449 Považská Bystrica - zateplenie, obnova balkónov


Rozkvet 2003 Považská Bystrica - zateplenie


Rozkvet 2004 Považská Bystrica - komplexná obnova


SNP 1949 Považská Bystrica - komplexná obnova


Štúrova 373 Ilava - komplexná obnova

Zakvášov 1519 Považská Bystrica - komplexná obnova