O nás:


Spoločnosť Pariter, s. r. o. bola založená v roku 2008, nadväzujúca na projekčnú činnosť Ing. Gabriely Gabčovej od roku 1993. Hlavnou náplňou je navrhovanie a vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie (pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavieb) v nasledovných oblastiach:

 • bytová a občianska výstavba

 • bytová výstavba (IBV), rodinné domy

 • výstavba, rekonštrukcia, zateplenie a obnova bytového fondu (KBV)

 • priemyselné areály a účelové stavby

 • rekonštrukcie a obnovy jestvujúcich stavieb

Okrem pracovníkov spoločnosti máme ďalších externých pracovníkov, s ktorými stabilne spolupracujeme tak, aby bola vypracovaná projektová dokumentácia komplexná. Našu prácu vykonávame na základe autorizačného osvedčenia a zaručujeme vysokú kvalitu práce a schopnosť rýchleho riešenia akýchkoľvek problémov pred, počas a po realizácii stavby.

Ďalšie činnosti vykonávané našou spoločnosťou:

 • energetické certifikáty

 • projektové energetické hodnotenia stavieb
  - projekty predkladané pre fondy EU

 • vypracovávanie rozpočtov a výkazov výmer

 • stavebný dozor
  - autorský dozor

 • termovízne meranie a meranie vlhkosti v interiéroch

Na všetky naše činnosti je používaný profesionálny softvér a certifikované meracie zariadenia.           V roku 2018 spoločnosť úspešne zaviedla integrovaný systém manažérstva kvality podľa                ISO 9001:2015 a environmentálneho systému manažérstva podľa ISO 14001:2015.

Pariter s.r.o.

Hliny 1199/22

Považská Bystrica


Ing. Gabriela Gabčová

+421 904 878 318


Ing. Dušan Gabčo

+421 911 262 782


pariter@pariter.sk